สระบุรีจะไม่ใช่เมืองผ่านอีกต่อไป!!!ตามเจ้าสิงโตไปดู Iconic of Saraburi กันเล๊ยยย 🦁💨💨


#Django150
#PeugeotDJANGO
#PeugeotMotocycles
#PeugeotMotocyclesThailand
#PeugeotDJANGOshareshoes

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ 2167 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ปูชนียสถานที่สำคัญคือ ” รอยพระพุทธบาทที่ ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรีรอยพระพุทธบาทมีความกว้าง 21 นิ้ว ยาว 60 นิ้ว ลึก 11 นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่าเป็น รอยพระพุทธบาทตามลักษณะ 108 ประการ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมณฑปชั่วคราว ครอบรอยพระพุทธบาทไว้ ต่อมาได้มีการสร้าง ต่อเติมกันอีกหลายสมัยและยังพบรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ที่ก้อนหินขนาดใหญ่ สูงจากพื้น 160 เซนติเมตร เมื่อครั้นเสด็จ นมัสการรอยพระพุทธบาท
ลักษณะของพระมณฑป เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ประกอบเครื่องยอดรูปปราสาท 7 ชั้น มุงกระเบื้องเคลือบ สีเขียว มีซุ้มบันแถลงประดับ ทุกชั้น มีเสาย่อมุมไม้สิบสอง ปิดทองประดับกระจกโดยรอบฝาผนัง ด้านนอกปิดทอง ประดับกระจกเป็นรูปเทพพนม พุ่มข้าวบิณฑ์ บานประตูพระมณฑปเป็นงานศิลปกรรม ประดับมุกชั้นเยี่ยม ของ เมืองไทย พื้นภายในปูด้วยเสื่อเงินสาน ทางขึ้นพระมณฑปเป็นบันไดนาค สามสายซึ่งหมายถึง บันไดเงิน บันได ทอง และบันไดแก้ว ที่ทอดลงจากสวรรค์หัวนาคที่เชิงบันไดหล่อด้วยทองสำริด เป็นนาค 5 เศียร บริเวณรอบ พระมณฑปมีระฆังแขวนเรียงราย เพื่อให้ผู้ที่มานมัสการได้ตีแผ่ส่วนกุศลแก่เพื่อนทั้งหลาย ส่วนพระอุโบสถ และพระวิหารต่างๆ ที่อยู่รายรอบ ล้วนสร้างตามแบบศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา และตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์
นอกจากนี้ ในบริเวณวัดยังมี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระพุทธบาท ( วิหารหลวง ) ซึ่งเป็นเก็บรวบรวม ศิลปวัตถุ อันมีค่า อาทิ เครื่องทรงสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เครื่องลายครามสังคโลก เครื่องทองสำริดโบราณ ศาสตราวุธ โบราณ รอยพระพุทธบาทจำลอง ยอดมณฑปพระพุทธบาทเก่าพัดยศของพระสมัยต่างๆ และท่อ ประปาสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วิหารหลวงจะเปิดให้ชมเฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลนมัสการพระพุทธบาท ซึ่งปกติ จัดให้มีปีละ 2 ครั้ง คือ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 จนถึงแรม 1 ค่ำ และขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 จนถึงแรม 1 ค่ำ และงาน ประเพณีตักบาตรดอกไม้ซึ่งเป็นประจำทุกปี ในวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 (ประมาณเดือน กรกฎาคม) โดยจะมีการทำบุญตักบาตรด้วยข้าวสุกที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร และจะไปเก็บดอกไม้ที่ ชาวบ้านเรียกว่าดอกเข้าพรรษา เพราะมีเฉพาะในเดือน 8 เท่านั้น เพื่อนำไปตักบาตรในตอนบ่ายของวันเดียวกัน ความเชื่อและวิธีการบูชา ตามคติของคนโบราณกล่าวไว้ว่าหากได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทนี้ครบถึง 7 ครั้ง จะได้ไปจุติในสรวงสวรรค์ แม้แต่ในชาติภพนี้ อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตมีความสำเร็จสมหวังในทุกประการ
วัดพระพุทธแสงธรรม
เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชน โดยมีพระสุนทรธรรมภาณ(เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการก่อสร้าง) เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจแก่ชาวพุทธและสถานที่ในการเผยแพร่ศาสนาพุทธสืบต่อไป ในแง่มุมของการท่องเที่ยวนั้นวัดแห่งนี้ถือว่ามีความโดดเด่นที่เรียกได้ว่าเป็นอันซีนเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือโดมใหญ่ยักษ์ที่ปกคลุมองค์พระพุทธรูปเอาไว้อยู่ โดยโดมยักษ์นี้สร้างจากโครงเหล็กที่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว เหลือเพียงบุแผ่นโลหะปิดเท่านั้น แต่กระนั้นการที่เห็นโดมยักษ์นี้เป็นรูปร่างโครงเหล็กเช่นนี้ก็ได้สร้างความแปลกตาและสวยงามอลังการไปอีกแบบ เหมาะจะมาเที่ยวพักผ่อนและถ่ายรูปเล่นรวมถึงไหว้พระขอพรกันที่วัดแห่งนี้
ศาลหลักเมืองจังหวัดสระบุรีเป็นศาลาจตุรมุขทรงไทย มีซุ้มประตูทั้ง ๔ ด้าน แต่มีทางเข้า-ออก ๓ ด้าน หลังคาเป็นยอดปรางค์ ภายในศาลหลักเมืองมีเสาหลักเมือง ๒ เสา เสาเดิมเป็นเสาไม้ตะเคียนที่ผุผังไปตามกาลเวลา ส่วนเสาใหม่ตั้งอยู่คู่กันเป็นเสาไม้มงคลชัยพฤกษ์ ลักษณะปลายยอดเสาหลักเมืองแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตูม
มีการบูรณะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแห่งนี้ใหม่ในปี พุทธศักราช ๒๕๑๙ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระวรชายา ทรงประกอบพิธีเปิดศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสระบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐ และได้มีการบูรณะศาลหลักเมืองสระบุรีอีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
หลวงพ่อใหญ่วัดซับบอน
หลวงพ่อใหญ่วัดซับบอน เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูง ๑๐ กว่าเมตร ที่ฐานด้านล่างทำเป็นเป็นพระอุโบสถ สร้างขึ้นในสมัยหลวงพ่อสำลี ปภาโส เป็นเจ้าอาวาส โดยมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ปางสมาธิ ครองจีวรเฉวียงบ่า พระพักตร์ค่อนข้างแบน พระศกเป็นแบบก้นหอย เกตุมาลาเป็นต่อม พระรัศมีทรงดอกบัวตูม พระนลาฏแคบ พระขนงเป็นเส้นโค้ง พระเนตรยาว สันพระนาสิกโด่ง พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์กว้างราบ พระศอเป็นปล้อง วางพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย วางเหนือพระเพลา

Share:

Facebook
Peugeot

Related Posts

77 Iconic Of​ Siam By PEUGEOT DJANGO : สกลนคร

จ้าสิงโตจะพาไปเที่ยวจังหวัดสกลนคร เมืองรองแห่งภาคอีสานที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว ธรรมชาติ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่น่าสนใจไม่แพ้จังหวัดอื่นแน่นอน พร้อมแล้วก็ตามเจ้าสิงโตไปกันเล๊ยยย

77 Iconic Of​ Siam By PEUGEOT DJANGO : นครพนม

จ้าสิงโตจะชวนไปขี่รถเที่ยวชมวัฒนธรรม เรียนรู้ตำนานโบราณ กราบปูชนียสถานคู่บ้าน ณ เมืองริมโขงบอกเลยว่าไปเที่ยวกับเจ้าสิงโต ไม่มีผิดหวังแน่นอน

77 Iconic Of​ Siam By PEUGEOT DJANGO : มุกดาหาร

วันนี้เจ้าสิงโตจะพาไปเยือนมุกดาหาร เมืองสวยริมฝั่งโขง ที่มีความเงียบสงบและความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค มีสถานที่ Unseen สวยๆโดยเฉพาะรูปปั้นพญานาค

77 Iconic Of​ Siam By PEUGEOT DJANGO : กาฬสินธุ์

วันนี้เจ้าสิงโตจะพาไปเที่ยวอีกหนึ่งจังหวัดเล็ก ๆ ในภาคอีสานบ้านเรา ที่เป็นต้นกำเนิดของยุคไดโนเสาร์ และยังมีสถานที่น่าสนใจอีกเพียบ พร้อมแล้วก็ตามเจ้าสิงโตไปเที่ยวกาฬสินธุ์ถิ่นไดโนเสาร์พร้อมกันเลยเด้ออ้ายยย

Shopping Basket