PeugEot Motocycles

BLOG & NEWS

ส่งสิงโตลงถนน PEUGEOT DJANGO 150

สิงโตได้ถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าป่า 🦁 ทั้งเรื่องความปราดเปรียวคล่องแคล่ว และความสง่างามดูน่าเกรงขามจึงเป็นที่มาของสัญลักษณ์สิงโตหน้าตัวรถมอเตอร์ไซค์สกู๊ตเตอร์เปอร์โยต์ที่บ่งบอกเรื่องสมรรถนะของความปราดเปรียวแต่ยังคงมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ในแบบฉบับของตนเอง ❤.ด้วยตัวเครื่องยนต์ 4 สูบ

แบรนด์ Peugeot

‘Peugeot’ เป็นแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศส ที่ก่อกำเนิดแบรนด์ขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.

Shopping Basket